O nas

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Witryny, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Witrynie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem serwisu, w tym dane Użytkowników, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926).

2. Informacje o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjno-technicznych. Na jej podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na Witrynie, Użytkowników i ich zachowań.

3. Informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą Użytkownika. AUTO-HOUSE Marcin Buczek nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że: za zgodą podmiotu danych, wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów AUTO-HOUSE Marcin Buczek

4. AUTO-HOUSE Marcin Buczek zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkowników Witryny w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu: monitorowania ruchu w serwisie, monitorowania oglądalności Witryny.

5. Ponadto Użytkownik ma prawo przeglądania, modyfikowania lub wymazania swoich danych w każdej chwili poprzez prośbę wysłaną na adres e-mail: biuro@dreamscar.eul lub pisemnie na adres: AUTO-HOUSE Marcin Buczek, ul. Paderewskiego 11, 95-080 Tuszyn.

6. Powzięto wszelkie adekwatne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu. Jednak z przyczyn technicznych odpowiedzialność AUTO-HOUSE Marcin Buczek z tego tytułu jest ograniczona wyłącznie do zagrożeń wynikających z rażącego niedbalstwa.

7. W celu usprawnienia działania Witryny, na dysku twardym komputera Użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookie. Ich celem jest identyfikacja komputera Użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celach statystycznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z Witryny www.dreamscar.eu.

8. Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do AUTO-HOUSE Marcin Buczek. uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. AUTO-HOUSE Marcin Buczek nie ponosi żadnej szkody w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników danych nieprawdziwych lub niepełnych.

9. Dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym, adresy e-mail podane w formularzu zapytań, mogą być przetwarzane przez AUTO-HOUSE Marcin Buczek odpowiednio: dla celów rekrutacji oraz marketingu towarów i usług AUTO-HOUSE Marcin Buczek