O nas

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Witryna www.dreamscar.eu jest udostępniana na warunkach opisanych poniżej, z dodatkowymi zastrzeżeniami zawartymi w dokumencie Prawa autorskie. Witryna www.dreamscar.eu jest dostępna w takim stanie w jakim Użytkownik ją otrzymuje z serwera obsługującego i ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Właściciel Witryny, AUTO-HOUSE Marcin Buczek nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania Użytkownika.

AUTO-HOUSE Marcin Buczek nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w witrynie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań Użytkowników. AUTO-HOUSE Marcin Buczek zastrzega sobie prawo zmiany zawartości Witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Witryny. AUTO-HOUSE Marcin Buczek nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron Witryny www.dreamscar.eu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Witryny, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Witrynie ponosi Użytkownik.

W celu poprawienia funkcjonalności Witryny istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów. Żadna z informacji zamieszczonych w Witrynie www.dreamscar.eu, w szczególności dotycząca usług świadczonych przez AUTO-HOUSE Marcin Buczek, nie stanowi oferty AUTO-HOUSE Marcin Buczek stanowiąc jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.